Źródło: bibliotekadiabetyka.pl

Z dniem 1 września weszła w życie decyzja o refundacji FreeStyle Libre w Japonii. W listopadzie podobne regulacje zatwierdzono na Wyspach Brytyjskich. Wraz z nowymi rynkami już w 17 krajach diabetycy mogą korzystać z narodowej lub regionalnej refundacji  systemu do bezinwazyjnego monitorowania glikemii Flash. To ważny krok w kierunku zwiększenia powszechności Libre i poprawy komfortu życia cukrzyków oraz dobra wiadomość przy okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Na Wyspach Brytyjskich Libre zostało uwzględnione w wykazie leków refundowanych dla pacjentów przyjmujących insulinę. System będzie zatem dostępny w procedurze refundacji National Health Service w Anglii i Walii, w Szkocji (NHS Scotland) oraz w Irlandii Północnej w ramach tamtejszego mechanizmu opieki zdrowotnej i społecznej.

W Japonii w ramach państwowej refundacji FreeStyle Libre jest dostępny dla ponad miliona Japończyków w wieku powyżej 6 lat, cierpiących na cukrzycę typu 1 lub 2 oraz korzystających z insulinoterapii.

Obecnie system FreeStyle Libre jest refundowany także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Danii, Szwecji, Finlandii, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Katarze oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wyniki badań klinicznych, a także doświadczenia użytkowników FreeStyle Libre z całego świata potwierdzają, że pacjenci stosujący to urządzenie do samokontroli, skanują cukier średnio 15 razy dziennie, czyli znacznie częściej niż przy korzystaniu z tradycyjnych glukometrów. Brak konieczności uciążliwego i bolesnego pomiaru cukru poprzez nakłuwanie opuszki palca, możliwość pomiaru również przez ubranie, w każdym miejscu i czasie, a także szerokie spektrum raportów, dających pełny obraz glikemii, sprawiają, że zarówno pacjenci, jak i lekarze mogą łatwiej zapanować nad cukrzycą.

Pacjenci, którzy mają możliwość ciągłego wglądu w swoją glikemię doświadczają mniej hipoglikemii i hiperglikemii. Skraca się również czas w stanie hipoglikemii i hiperglikemii. Nie bez znaczenia jest także zmiana jakości życia z chorobą, jaka dokonuje się dzięki FreeStyle Libre.

Pacjenci odczuwają większe zadowolenie z leczenia, mogą , z większym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa uczyć się lub pracować, uprawiać sport i żyć aktywnie.


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności