Lektura diabetyka

NIE BÓJMY SIĘ CUKRZYCY W SZKOLEPoradnik dla nauczyciela opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Autor: Bożena Kołodziej

Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

Poradnik został opracowany na podstawie  materiałów znajdujących się na portalu Diabetica, prowadzonego dialogu z rodzicami cukiereczków na forum Diabetica oraz na podstawie własnych doświadczeń.

Ze wstępu:

Dziecko chore na cukrzycę może prowadzić normalny tryb życia, brać udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach ruchowych, uczestniczyć w wycieczkach klasowych, uroczystościach szkolnych i uprawiać sport.
Leczenie dziecka z cukrzycą polega na kilkakrotnym w ciągu doby wstrzykiwaniu insuliny, dokonywaniu pomiaru poziomu cukru (tzw. glikemii) oraz właściwym żywieniu.
Dzieci z cukrzycą są znakomicie przeszkolone przez lekarzy i rodziców. Potrafią samodzielnie zadbać o siebie. Samodzielnie dokonują wszystkich niezbędnych czynności. Sporadycznie potrzebują pomocy dorosłych.
Rola nauczyciela polega na dyskretnej opiece, przypomnieniu o śniadaniu i o zaaplikowaniu odpowiedniej ilości insuliny, niewielką pomoc przed i po zajęciach ruchowych.

Na stronie MEN dostępna jest publikacja z serii „One są wśród nas” pt. „Dziecko
z cukrzycą w szkole i w przedszkolu”


Nauczyciele mają ograniczone możliwości udzielenia pomocy dziecku. Udzielenie pomocy przedmedycznej jest możliwe, a w niektórych sytuacjach konieczne.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia (cytuję za Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego):

”wykonywanie czynności przedmedycznych przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej pomiędzy nauczycielami i rodzicami lub opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się
nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich”

Dziecko z cukrzycą nie może być dyskryminowane w szkole. Rodzic nie musi przebywać na korytarzu przez kilka godzin, w czasie, w którym dziecko przebywa na zajęciach. Wystarczy tylko wiedza w pigułce i odrobina dobrej woli.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest stała współpraca z rodzicami oraz postępowanie według ich wskazań.

Każde dziecko z cukrzycą należy traktować indywidualnie. Nie ma i nie może być tych samych zasad i reguł dla wszystkich dzieci z cukrzycą. O tym decyduje lekarz i rodzic. U każdego dziecka choroba ma inny przebieg.

 

Pobierz poradnik


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności