Lektura diabetyka

Ministerstwo Edukacji

Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych (DZSE)
tel.: (22) 34-74-228, fax: (22) 34-74-229
Dyrektor: Joanna Wrona
Zastępca Dyrektora: Jerzy Deneka
Zastępca Dyrektora: Monika Tutka


Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12


 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674, REGON: 012093073
 
 
TEL. CENTRALA (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
 
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48 58) 76 47 302
fax (+ 48 58) 76 47 303
Mapa dojazdu

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
sekretariat (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Mapa dojazdu
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48 71) 34 69 115
fax (+ 48 71) 34 34 325


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

tel: 022 694 75 35
fax: 022 694 72 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Skargi i wnioski, nadsyłane do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania zarówno pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.
   
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. Nr 5, poz. 46.) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 ust. 1).
 
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe, zawierające tylko imię i nazwisko oraz nieopatrzone adresem pocztowym.


 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności