Lektura diabetyka

One są wśród nas

Dzieci przewlekle chore nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach i być izolowane od swoich rówieśników. Mogą i powinny uczyć się i być razem z rówieśnikami. Należy jednak dostrzec ich odrębność oraz uwzględnić ją w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem.
Obowiązujące przepisy umożliwiają nauczycielom udzielanie pomocy przedmedycznej. Wykonywanie czynności przedmedycznych przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej pomiędzy nauczycielami i rodzicami, czy opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarskich.
 
To, w jaki sposób dziecko przewlekle chore radzi sobie z chorobą w warunkach zarówno szkolnych, jak i domowych, ma ogromny wpływ na efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia w przyszłości.
 
Przedstawiamy Państwu pięć publikacji pod wspólnym tytułem „One są wśród nas”, które są wynikiem prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych (w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Konsultant Krajowy do spraw Pediatrii Pani prof. Anna Dobrzańska).
 
Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.
 
Zostały one przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania. Cały nakład 35 tys. kompletów trafi do każdego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Polsce.
 
Choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma nie muszą i nie powinny wykluczać dzieci z normalnego życia. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów mogą cieszyć się swoim dzieciństwem razem z rówieśnikami.
 
Publikacje, które dziś Państwu prezentujemy mogą im w tym pomóc.

 

publikacja  "One są wśród nas"  - Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu


 

Orzeczenie o niepełnosprawności