Lektura diabetyka

W odpowiedzi na  listy rodziców dzieci chorych na cukrzycę, Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak zwrócił się 15 grudnia 2010r.do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzycę bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie ich pobytu w placówkach oświatowych.

 

Zobacz -"Wystąpienia generalne"

 

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w kwestii opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę w placówkach oświatowych


 

Orzeczenie o niepełnosprawności