Lektura diabetyka

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Stefana Artwińskiego w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28/ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego / Gimnazjum nr 13 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kielcach


ul. Wróbla 5

525-661 Kielce


ul. Górnicza 64

25-651 Kielce


Tel.: 41 367 64 81
       41 367 67 24

 

Poniżej wywiad z Panią Wiesławą Ciszek- dyrektorem  Szkoły  Podstawowej nr 5 w Kielcach  dla portalu diabetica.pl.

 

1.  Pani Dyrektor, czy do szkoły uczęszczają uczniowie chorzy na cukrzycę?
 
 Tak, do szkoły uczęszcza  4 dzieci chorych na cukrzycę, w tym 3 dzieci uczy się w oddziałach zerowych.
 
2. Jak od strony praktycznej wygląda opieka nad dzieckiem z cukrzycą w szkole? W jaki sposób nauczyciele przygotowali się do sprawowania opieki nad tą specyficzną chorobą wymagającą kontroli, zarządzania insuliną?
 
 Nauczyciele przeprowadzili rozmowy z rodzicami, zorientowali się, w jaki sposób mogą pomóc dzieciom w razie potrzeby. Zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tej choroby. Odbyli indywidualne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, w który wyposażone są dzieci. Przeszkolona została także cała rada pedagogiczna, aby w przyszłości (gdy dzieci będą w starszych klasach) potrafili pomóc tym uczniom i ich rodzicom.
 
3. Jakie bariery pokonała Pani, by ta opieka była właściwa?
 
 Największą barierą było przełamanie wewnętrznych oporów i zaznajomienie się z tą chorobą, wzięcie odpowiedzialności za to, aby dziecko chore było pełnoprawnym członkiem klasowej i szkolnej społeczności. W chwili obecnej nauczyciele mają pełną świadomość, przełamali bariery związane z nauczaniem diabetyka.
 
4. W jaki sposób nauczyciele radzą sobie z cukrzycą, ? Czy można prosić o kilka praktycznych  wskazówek dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą?
 
 Głównym zadaniem nauczycieli jest stworzenie dobrej relacji z dzieckiem chorym, ustalenie form kontaktu rodzic - nauczyciel, utworzenie dokumentacji z zaleceniami od lekarza. Nauczyciele muszą stworzyć dziecku choremu właściwe warunki nauki, w odpowiedni sposób planować wycieczki i wyjścia poza szkołę. Bardzo ważne jest także poinformowanie innych dzieci w klasie o możliwości udzielenia pomocy koledze, a także go w pełni zaakceptować. W tym celu stworzony został kącik, w którym znajduje się woda mineralna,, soczki, zapasowe paski do glukometru ...
 
5. Pani Dyrektor, czy zna Pani wytyczne MEN i MZ dotyczące opieki nad dziećmi przewlekle chorymi w placówkach oświatowych? Co sądzi Pani na ich temat? Czy są one wystarczające?


Przepisy są na pewno wystarczające. Do szkoły ważniejszy jest jednak bezpośredni kontakt z rodzicami i znajomość choroby. Ważne jest także, aby nauczyciele mieli świadomość odpowiedzialności i potrafili udzielić w miarę potrzeby wystarczającej pomocy.


Wywiad przeprowadziła:

Małgorzata Fidor
redaktor portalu "Diabetica.pl "


 

Orzeczenie o niepełnosprawności