Źródło: www.udzialwbadaniu.pl

Badanie kliniczne fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, dla pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu I.

Randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie biopodobieństwa fazy III oceniające bezpieczeństwo w długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem immunogenności, produktu Rechon Insulin Human Soluble u chorych na cukrzycę typu I.  Czas trwania badania dla każdego z pacjentów to około 7 miesięcy. Badanie nie dotyczy kobiet w ciąży.

Aby zakwalifikować się do badania, należy spełnić poniższe kryteria:

Wiek: 18-75
Płeć dowolna
Zdiagnozowana cukrzyca typu I (co najmniej od dwóch lat)
Codzienne zażywanie insuliny (od co najmniej 12 miesięcy)
Obecna dawka insuliny jest równa lub mniejsza 1,2 U/kg/dzień
BMI: 18,0 – 32,0 kg/m2
HbA1c równe lub mniejsze niż 94 mmol/mol

Więcej informacji: http://www.udzialwbadaniu.pl/aktualne-badania/cukrzyca.html


 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności