Lektura diabetyka

Źródło: naszacukrzyca.pl

W związku z nowym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia zmieniły się kody wypisywane na zleceniach.

Warto zwrócić uwagę, przy wypisywaniu druku zleceń, tak aby były poprawne. Szczególnie w swoich poradniach diabetologicznych i POZ. Dzięki temu można uniknąć problemów przy realizacji zlecenia w sklepach medycznych.

Bez poprawnego kodu sklep może odmówić realizacji zlecenia!

Ważne: Jeśli część B zlecenia jest aktualna, nawet jeśli ma stary kod, można realizować zlecenie od lekarza pod warunkiem wpisania nowego kodu. Do lipca 2014 roku obowązują stare druki.

Oto poprawne kod ze słownika NFZ:

P.091.01 - kod  dla Osoby do 26 roku życia

P.091.00 - kod  dla Osoby powyżej 26 roku życia

P.091.02 - kod dla kobiety ciężarnej

Zlecenie może podpisać:

u osób do 26 r.ż. –  diabetolog, pediatra, endokrynolog  w kazdym momencie oraz pielegniarka lub położna przy kontynuacji leczenia

u osób  powyżej 26 r.ż. – diabetolog, endokrynolog, internista w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia

u kobiet ciężarnych - diabetolog, ginekolog, endokrynolog w każdym momencie oraz pielęgniarka lub położna przy kontynuacji leczenia

Sprawdź kody wyrobów medycznych 2014

 


 

Orzeczenie o niepełnosprawności