Lektura diabetyka

"One są wśród nas" - wsparcie dla dzieci przewlekle chorych 

- Choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma nie powinny wykluczać dzieci z normalnego życia. Częścią tej normalności jest możliwość takiej edukacji, jaką mają wszystkie dzieci. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów mogą cieszyć się swoim dzieciństwem razem z rówieśnikami – powiedziała (18 marca) Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall na konferencji prasowej, prezentującej wyniki prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. W konferencji wzięła udział także Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz Pełnomocnik ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska.

Podczas spotkania dziennikarzom zaprezentowano opracowany w ramach prac zespołu zestaw pięciu broszur - informacji dla pedagogów i opiekunów dzieci przewlekle chorych. Każda z pięciu publikacji pod wspólnym tytułem "One są wśród nas" zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża  nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

Zespół, w skład którego weszli: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Konsultant Krajowy do spraw Pediatrii Pani prof. Anna Dobrzańska, ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych w dostępie do opieki przedszkolnej oraz nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Wspomniane publikacje zostały przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Cały nakład 35 tys. kompletów trafi do każdego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Polsce. Ich wersje elektroniczne są dostępne na stronach internetowych KPRM, MEN, MZ oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

 

Źródło:

MEN

Orzeczenie o niepełnosprawności